De USSR wordt uit de Volkenbond gezet 14 december 1939

De USSR wordt uit de Volkenbond gezet 14 december 1939
De USSR wordt uit de Volkenbond gezet 14 december 1939

In de nasleep van de tumultueuze gebeurtenissen van de 20e eeuw, markeerde de uitzetting van de Sovjet-Unie (USSR) uit de Volkenbond in 1939 een belangrijk keerpunt in de internationale betrekkingen. Deze gebeurtenis had diepgaande gevolgen voor de wereldpolitiek en droeg bij aan de groeiende spanningen die uiteindelijk zouden leiden tot de Tweede Wereldoorlog.

Achtergrond:

De Volkenbond werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog in een poging om vrede en samenwerking tussen naties te bevorderen en toekomstige conflicten te voorkomen. De oprichting van de Volkenbond was een van de belangrijkste bepalingen van het Verdrag van Versailles in 1919. Lidstaten van de Volkenbond beloofden om geschillen via diplomatieke middelen op te lossen en zich te onthouden van agressie tegen andere lidstaten.

De USSR, opgericht na de Russische Revolutie van 1917, was aanvankelijk geen lid van de Volkenbond. Pas in 1934 werd de Sovjet-Unie uitgenodigd om toe te treden tot de organisatie, als erkenning van haar regering onder Jozef Stalin.

De gebeurtenissen die leidden tot de uitzetting:

De spanningen tussen de USSR en andere lidstaten van de Volkenbond begonnen snel te escaleren. Een van de belangrijkste kwesties was de Sovjet-invasie van Finland in 1939, bekend als de Winteroorlog. De internationale gemeenschap veroordeelde deze invasie en riep op tot de terugtrekking van Sovjettroepen uit Finland. De Sovjet-Unie negeerde deze oproepen en de crisis leidde tot een diepgaand conflict binnen de Volkenbond.

Uiteindelijk, op 14 december 1939, werd de USSR door de Volkenbond officieel uitgesloten. Dit was de eerste keer in de geschiedenis van de organisatie dat een lidstaat werd uitgezet. De uitzetting was een belangrijke diplomatieke nederlaag voor de Sovjet-Unie en leidde tot verdere isolatie op het internationale toneel.

Gevolgen en betekenis:

De uitzetting van de USSR uit de Volkenbond had aanzienlijke gevolgen voor de internationale betrekkingen en de loop van de geschiedenis. Ten eerste toonde het aan dat de Volkenbond niet in staat was om internationale conflicten effectief te voorkomen of op te lossen, wat het verlies van geloofwaardigheid van de organisatie benadrukte.

Daarnaast leidde de uitzetting tot een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en westerse landen, met name het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Deze verslechtering van de betrekkingen zou de geopolitieke dynamiek in Europa verder compliceren en uiteindelijk bijdragen aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

De uitzetting van de USSR uit de Volkenbond kan worden beschouwd als een vroeg teken van de groeiende geopolitieke conflicten en spanningen die de 20e eeuw zouden kenmerken. Het markeerde een keerpunt in de internationale betrekkingen en benadrukte de uitdagingen waarmee de wereldgemeenschap werd geconfronteerd bij het handhaven van vrede en stabiliteit in een tijdperk van groeiende rivaliteit tussen grootmachten.