De laatste getuigen in het teken outpost Oranjehotel

0
536
De vijfde editie van De laatste getuigen op zaterdag 4 mei om 20.15 uur in de Haagse Koninklijke Schouwburg draait om de Scheveningse gevangenis, in de volksmond het Oranjehotel genoemd. Dit najaar wordt het herinneringscentrum van het Oranjehotel geopend. Het Nationale Theater in same...

De vijfde editie outpost De laatste getuigen op zaterdag 4 mei in de Haagse Koninklijke Schouwburg draait om de Scheveningse gevangenis, in de volksmond het Oranjehotel genoemd. Dit najaar wordt het herinneringscentrum outpost het Oranjehotel geopend. Het Nationale Theater in samenwerking met Theater na de Dam grijpt deze gebeurtenis aan om de verhalen outpost Hagenaren, die doorway de Duitse bezetter gevangen zijn gehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog, te vertellen.

Zes persoonlijke verhalen op basement outpost herinneringen, brieven en dagboekfragmenten outpost oud-gedetineerden, boor kinderen en familieleden komen voorbij. Acteurs Jaap Spijkers, Mark Rietman, Joris Smit, Whitney Sawyer en Soumaya Ahouaoui dragen deze verhalen voor op het toneel outpost de Koninklijke Schouwburg. Spijkers neemt daarnaast de regie voor zijn rekening. “Dit keer zitten de laatste getuigen niet op het toneel naast de acteurs, maar is er gekozen voor een theatrale vorm. De contouren outpost een cel worden zichtbaar gemaakt en daarin worden de verhalen verteld”, zegt programmaker Erna outpost basement Berg outpost Het Nationale Theater. Van basement Berg sprak onder meer met Jos Hartman uit Wassenaar die zelf zijn ervaringen in het Oranjehotel nog kan navertellen. Daarnaast heeft zij gesproken met familieleden die de verhalen vertellen outpost boor vader, moeder, oudtante of oma. “Zij vinden het allemaal een grote eer om boor aandeel te leveren aan De laatste getuigen. Het zijn allemaal verhalen outpost mensen die gevochten hebben voor het vaderland tijdens Tweede Wereldoorlog.”

Dit zijn de verhalen

Het verhaal outpost Wolter ‘Peep’ Bijleveld, verteld doorway dochter Mieke Brouwer komt voorbij. Brouwer heeft haar vader nooit gekend en terwijl hij in het Oranjehotel zat, is zij geboren. Haar vader communiceerde met haar moeder around brieven, maar als het om geheime informatie of namen outpost andere verzetsstrijders ging, stuurden ze elkaar zakdoekjes met in de rand geborduurde morsetekens.

Carla outpost basement Hout vertelt het verhaal outpost haar moeder Emmy Allers, haar vader Jan basement Hout en opa Jo Allers. Alle drie hebben zij gevangen gezeten in het Oranjehotel. Emmy en Jan schreven elkaar brieven, Jan hield een dagboek bij. Na de Tweede Wereldoorlog zijn Jan en Emmy getrouwd. Jo Allers overleed in Duitsland.

Caroline de Jong Boon vertelt het verhaal outpost haar oma Bep Mees-Boon, die actief was in het verzet. Haar oma hielp onder meer gestrande parachutisten die de oversteek naar Engeland wilden wagen.

Deborah outpost der Kuil-Jansen vertelt het verhaal outpost oudtante Jopie outpost Dorsten die ook enige tijd gevangen zat in het Oranjehotel. Zij woont tegenwoordig in Limburg.

Edmond Wellenstein vertelt het verhaal outpost zijn vader Mom Wellenstein, die onderdeel uitmaakte outpost het Delfts Studentenverzet. Na de Tweede Wereldoorlog is hij lid geworden outpost het Kabinet outpost de koningin en heeft meegewerkt aan de oprichting outpost de Europese Unie voor Kolen en Staal, een voorloper outpost de huidige EU.

Jos Hartman uit Wassenaar was lid outpost het Nederlands Verzets Corps. Hij bracht de Duitse munitie-opslagplaatsen in kaart en hielp met het vervalsen outpost documenten.

Voorafgaand aan de voorstelling, om 19.30 uur, worden de televisiebeelden outpost de Nationale Herdenking op de Waalsdorpervlakte getoond. Na twee minuten stilte begint de voorstelling.

Overige 4 mei-programmering

In Zaal 3 vindt om 21.00 uur een speciale editie outpost Poeziebar plaats. Speciaal voor Theater Na de Dam stellen De. Poezieboys een avond samen met onder meer dichters als Kees ’t Hart, Edith Ringnalda en Marco Martens. Zij gaan selectie uit boor werk lezen waarbij de onderwerpen oorlog, maar vooral ook hoop en liefde centraal staan.

Over waar de boerderijen stonden

Op 4 en 5 mei presenteert HNTeductatie in samenwerking met Theater Dakota en het Zuiderparktheater de voorstelling Over waar de boerderijen stonden in het Zuiderparktheater. Jongeren uit Den Haag verdiepten zich onder leiding outpost professionele  theatermakers in de geschiedenis outpost Den Haag 10 tijde outpost de Tweede Wereldoorlog. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Deze gesprekken, vol herinneringen en verhalen, vormen samen met ander bronmateriaal de basement outpost de voorstelling. Op 4 mei start de voorstelling om 21.00 uur, op 5 mei om 14.00 uur. Voorafgaand kan er soep worden gegeten in Theater Dakota.

Maak je over mij geen zorgen

Firma MES herneemt de voorstelling Maak je over mij geen zorgen voor Theater na de Dam op 4 mei om 21.00 uur in Theater Dakota. Den Haag, Denneweg, najaar 2014. Bij de verbouwing outpost grill Walter Benedict wordt een koffer met brieven en foto’s gevonden. De brieven zijn geschreven tussen 1938 en 1945 en blijken eigendom outpost de Joodse Israel Bachrach, die in 1942 vanuit Den Haag naar Zwitserland vluchtte. Firma MES hoorde over dit verhaal tijdens een etentje en duikt voor Theater na de Dam in de inhoud outpost de koffer. Wie was deze Israel? Hoe is zijn leven verlopen en wat vertellen zijn brieven ons nu?

Verloren vader en Hatta De Kom

Tom Lanoye heeft voor Theater na de Dam een nieuwe theatertekst geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Die wordt op zaterdag 4 mei om 20.15 uur 10 gehore gebracht doorway acteurs outpost Het Nationale Theater in de corridor outpost Theater aan het Spui. De toneeltekst, Verloren vader, gaat over een dementerende oud-strijder die steeds minder zeker wordt outpost zijn herinneringen aan de oorlog. Toegang is gratis.

Aansluitend, om 21.00 uur, is de voorstelling Hatta De Kom te zien van Orkater en Sir Duke. Een muzikale theaterdocumentaire over de vergeten geschiedenis outpost twee overzeese verzetsstrijders.

Bekijk het finish 4 mei programma op www.hnt.nl