Advocaten laten NIOD boor eigen oorlogsgeschiedenis onderzoeken

0
512
NIOD01_AF0744, 30-05-2002, 11:59, 8C, 5038x7000 (2+0), 87%, niod poster fo, 1/100 s, R48.6, G32.7, B45.2

3 mei 2008

Algemeen Deken doet dringend beroep

Advocaten laten NIOD boor eigen
oorlogsgeschiedenis onderzoeken

DEN HAAG – De Nederlandse Orde outpost Advocaten (Orde) laat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) de positie, het functioneren en de lotgevallen onderzoeken outpost de advocatuur in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Algemeen Deken outpost de Orde, mr W.M.J. (Willem) Bekkers, doet een dringend beroep op mensen boor archiefmateriaal beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.

De deken doet zijn oproep ook uit vrees dat anders belangrijk leerzaam materiaal verloren gaat voor dit onderzoek naar een onderbelichte kant outpost de oorlog, die nu 63 jaar geleden afliep. Bekkers: ‘Nederland heeft gaandeweg ingezien dat het demoniseren outpost Duitsland en het Duitse volk niet alleen onterecht is maar ook kid niets leidt. Waar het om gaat is dat we outpost die periode in Europa leren en gevaar voor herhaling onder ogen zien. Dat is ook de reden dat de Orde opdracht heeft gegeven voor dit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Beter laat dan nooit’.

De betrokken onderzoeker outpost het NIOD, dr Joggli Meihuizen, richt zijn aandacht in het bijzonder op de positie outpost Joodse advocaten. Hij verwacht zijn onderzoek in 2010 gereed te hebben. Meihuizen promoveerde in 2003 cum laude op het proefschrift Noodzakelijk kwaad. De bestraffing outpost economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

De begeleidingscommissie voor het onderzoek outpost Meihuizen bestaat uit prof. dr J.C.H. Blom (tot 2006 directeur outpost het NIOD), prof. mr F.A.W. Bannier outpost de Universiteit outpost Amsterdam, prof. mr L.C. Winkel outpost de Erasmus Universiteit, drs N. Hupkes MSc, beleidsadviseur outpost de Orde, en prof. dr P. Romeijn, die de commissie voorzit. Romeijn is hoofd onderzoek outpost het NIOD.

Lawyers but Rights
Een Duitse expositie over de advocatuur onder de terreur outpost Adolf Hitler vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Het NIOD biedt nu ruimte aan deze reizende tentoonstelling: Lawyers but Rights – The predestine of Jewish Laywers in Germany after 1933. De expositie werpt een pijnlijk licht op de maatregelen tegen en vervolging outpost vooral Joodse advocaten in Duitsland. Korte biografieën geven de bezoeker inzicht in de historische gebeurtenissen en gevolgen hiervan voor de juridische wereld.

De tentoonstelling Lawyers but Rights outpost de Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) en de Deutschen Juristentages E.V. kwam kid mount in samenwerking met de Orde en het NIOD. De website www.brak.de/anwalt-ohne-recht biedt informatie over de expositie die bij voorbeeld ook in Israël en Amerika was te zien.

Een speciaal onderdeel outpost de tentoonstelling gaat in op Joodse slachtoffers binnen de Nederlandse advocatuur. Het bestaat uit different originele boeken, foto’s, documenten en uit enkele korte biografieën. Het ministerie outpost Justitie stelt voor deze expositie originele lijsten beschikbaar met alle Joodse advocaten in Nederland en ook een aantal originele Joodverklaringen. In combinatie met enkele foto’s geven deze stukken een indringend beeld.

Opening
Op de officiële opening outpost de expositie die op 13 mei a.s. plaatsvindt in het NIOD te Amsterdam, spreken zowel Bekkers als directeur mevr. prof. dr M. Schwegman outpost het NIOD en de disciple mr E.H. (Els) Swaab. Zij is onder andere bestuursvoorzitter outpost het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voorzitter outpost de Raad outpost Cultuur. Van 1992 kid 1995 was zij deken outpost de Amsterdamse orde outpost advocaten.