4 mei Dodenherdenking op Curaçao

0
861

Voor het eerst in de geschiedenis: herdenking voor 16 niet door Nederland erkende WO II slachtoffers.

Ieder jaar wordt op Curaçao bij de plaquette op Waaigat op 4 mei de bekende WO II dodenherdenking gehouden. Deze overwegend militaire en nog steeds op Nederlandse leest geschoeide herdenking besteed ook zijdelings aandacht aan de Antilliaanse WO II doden, overzee. De doden die op Curaçao zelf en Aruba zijn gevallen tellen daarbij nog niet mee, omdat die nooit officieel als oorlogsslachtoffers zijn erkend door de Nederlandse overheid. In 2012 ging de Curaçaose regering er wel toe over deze doden te erkennen, maar de 4 mei herdenking wijzigde daarmee nog niet van inhoud.

Daarom wordt op 4 mei 2016 voor het eerst in de geschiedenis een dodenherdenking gehouden voor de slachtoffers van WO II op Curaçao en Aruba: 16 arbeiders, 15 van Shell-Curaçao en 1 van de Lago.

Deze herdenking zal, plaatsvinden bij het op 20 april onthulde ‘Monumento 20 april 1942’ te Suffisant. Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) en vakbeweging STrAF organiseren gezamenlijk dit moment van stilte voor de gevallenen, allen mensen die onder de vlag van het koloniale bewind om het leven zijn gebracht, in relatie tot de oorlog.

Curaçao’s eerste Joodse WO II slachtoffer
Henri Benjamin Marquez, Curacao’s Lago arbeider op Aruba, pleitte voor een vrij Curaçao, voor Antillen vrij van het koloniale juk. Hij hoopte dat de oorlog die vrijheid zou brengen en stak die hoop niet onder stoelen of banken, wat hem direct na het begin van de oorlog al fataal werd. Op 30 mei 1940 werd hij door een Nederlandse marinier in koelen bloede neergeschoten voor het innemen van een pro-Duits standpunt. Over deze moord schreef SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks in 2016 het boek ‘Diana Marquez’ vader, Curaçao’s eerste Joodse WO II slachtoffer, 30 mei 1940’. Bij de herdenking op 4 mei 2016 zal het eerste exemplaar van dit boek officieel worden uitgereikt aan de dochter van het slachtoffer, mevrouw Diana Marquez.

Slachtoffers van de Aprilmoorden
Naast de heer Marquez worden bij deze 4 mei herdenking ook de vijftien vermoorde Shell arbeiders van Chinese afkomst herdacht, die op 20 april 1942, eveneens in koelen bloede, werden doodgeschoten bij een poging om een staking te doorbreken. Deze gebeurtenissen werden door de heer Makdoembaks uitvoerig onderzocht en beschreven in ‘De Aprilmoorden, Berichten van het kerkhof van de schande’ (2012) en ‘Chinezen gekwetst in Oost en West’ (2014).

De arm van Nederland is lang, maar met deze tweede dodenherdenking op Curaçao
zal toch eindelijk iedereen recht worden gedaan.

Minister Curaçao spreekt bij nieuwe 4 mei herdenking
Bij de herdenking van de niet door Nederland erkende WO II slachtoffers zal de minister van Arbeid van Curaçao, mevrouw Ruthmilda Larmonie – Cicilia, spreken namens het land Curaçao. Andere sprekers zijn SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks, STrAF voorzitter Wim van Lamoen en de dochter van de vermoorde Henri Benjamin, Diana Marquez. Klokken zullen worden geluid en er zullen 2 minuten stilte in acht worden genomen.