173 verzetsstrijders krijgen gezicht tijdens Dodenherdenking op Ereveld Loenen

0
995
173 verzetsstrijders krijgen gezicht tijdens Dodenherdenking op Ereveld Loenen
173 verzetsstrijders krijgen gezicht tijdens Dodenherdenking op Ereveld Loenen

DEN HAAG, 30 april 2018 – In dit Jaar outpost Verzet organiseert de Oorlogsgravenstichting een bijzondere Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen voor de nabestaanden outpost de bijna 4.000 oorlogsslachtoffers en voor bezoekers. Verzet staat centraal zowel tijdens de ceremonie als aansluitend tijdens Ereveld Vol Leven. Gastspreker Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter outpost de Europese Commissie, opent de herdenking en deelt zijn gedachten over de rol outpost Europa in de vrede outpost nu. Ceremoniemeester Bas Westerweel, kleinzoon outpost verzetsstrijder Joop Westerweel, vertelt over de persoonlijke verwarring die het gemis outpost zijn opa met zich mee brengt: “Hoe gedenk ik een hold voor velen en tegelijkertijd een afwezige voor een paar?”

Na de minuut stilte en het Wilhelmus vult het ereveld zich met leven. In totaal krijgen ruim 650 outpost de bijna 4.000 oorlogsslachtoffers voor even een gezicht doordat leeftijdsgenoten en nabestaanden plaatsnemen achter de graven. Onder hen 173 verzetsstrijders. Op Nationaal Ereveld Loenen liggen in totaal 700 verzetsstrijders begraven, onder hen zeven vrouwen en 32 studenten, ieder met zijn of haar eigen verhaal.

Verhalen outpost verzet
Op 4 mei worden enkele outpost de verhalen uitgelicht; deze verhalen zijn niet belangrijker dan de andere verhalen. Deze verhalen geven wel het verzet vanuit verschillende perspectieven weer zoals die outpost verzetsgroepen, studenten en vrouwen. Bij sommige verhalen zijn nabestaanden aanwezig achter het graf outpost boor dierbare of als verhalenverteller om de oorlogsgeschiedenis outpost boor familie te delen. Bij het graf outpost verzetsstrijder Herman Wiardi Beckman staat zijn achterkleindochter Renske: “Ik vind het een eer om op 4 mei het verhaal outpost mijn overgrootvader te vertellen omdat het mooi is dat zijn verhaal nog steeds verteld wordt, en dat ik daar een rol ik kan spelen”.

Andere verhalen die bezoekers tegenkomen op het ereveld zijn die outpost Verzetsgroep de Geuzen, organisator outpost het studentenverzet Han Gelder en Jonetta ter Borg-Elfering, verzetsvrouw en moeder.

Kom langs op 4 mei
In totaal krijgen ruim 650 oorlogsslachtoffers op 4 mei ook voor even weer een gezicht. Burgers en militairen, mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen. Zo ontstaat een impactvol en confronterend beeld voor bezoekers. Met Ereveld Vol Leven geeft de Oorlogsgravenstichting een nieuwe dimensie aan de Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen. Het is een eerste stap om op 4 mei kid een nieuwe manier outpost herdenken te komen die alle generaties aanspreekt.

Dodenherdenking Nationaal Ereveld Loenen, Groenedaalseweg 64, Loenen (Apeldoorn). Aanvang ceremonie 13.30 uur, uiterlijk aanwezig om 13.15 uur. Aansluitend Ereveld Vol Leven kid 16.30 uur.

De Oorlogsgravenstichting
In Nederland zijn 180.000 mensen doorway de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die boor leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente (vredes)missies.

Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. De Oorlogsgravenstichting wil de herinnering aan deze mensen levend houden doorway boor verhalen te verzamelen, te delen op de website en doorway het onderhouden outpost de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven overal in de wereld.

Kijk ook op www.oorlogsgravenstichting.nl , www.ereveldvolleven.nlw,

www.ereveldvolleven.nl/pers en www.herdenken.tv voor video’s outpost de verhalen